نيمه شعبان

ميلاد منجی عالم بشريت بر منتظران مبارک !

 

دوستان   آمد   بهار   عيش   و   فصل  کامراني

مژده   آورده   گل   و  خواهد  ز  بلبل  مژدگاني
باد  در  گلشن  فزون  از  حد  نموده  مشک بيزي
ابر  در  بستان  برون  از  حد  نموده  در فشاني
برق  رخشان  در  فضا  چون  نيزه‌ي سالار توران
رعد   نالان  چون  شه  ايران  ز  تير  سيستاني
از   وصول   قطره‌ي   باران  به  روي  آب  صافي
جلوه‌گر   گشته   طبق‌ها   پر  ز  دُرهاي  يماني

کی   چنين   خرم  بهاران  ديده  چشم  اهل  ايران
کرده    نوروز   کهن   از   نو   خيال   نوجواني
يا   خداوند   اين   بساط  عيش  را  کرده  فراهم
تا   به   صد   عزت   نمايد  از  وليش  ميهماني
حضرت    صاحب    زمان    مشکوه   انوار   الهي
مالک    کون    و    مکان    مرآت   ذات   لامکاني
مظهر    قدرت   ولي   عصر   سلطان   دو   عالم
قائم     آل   محمد  (ص)  مهدي     آخر     زماني
عيد   خم   با   حشمت   و  فر  سليماني  بيامد
که   نهادم   برسر   از  ميلاد  شه  تاج  کياني
جمعه  مي‌گويد  من  آن  يارم  که  دائم  در کنارم
نيمه‌ي   شعبان   مرا   داد  عزت  و  جاه  گراني
قرن‌ها  بايد  که  تا  آيد  چنين  عيدي  به  عالم
عيد   امسال  از  شرف  زد  سکه‌ي  صاحب‌قراني
عقل   گويد  باش  خامش  چند  گويي  مدح  شاهي
که   سروده   مدحتش   حق   با  زبان  بي‌زباني
اي   که   بي‌نور  جمالت  نيست  عالم  را  فروغي
تا   به   کي   در   ظل  امر  غيبت  کبري  نهاني
پرده  بردار  از  رخ  و  ما  مردگان را جان ببخشا
اي    که   قلب   عالم   امکاني   و   جان   جهاني
تا  به  کي  اين  کافران  نوشند  خون  اهل  ايمان
چند  اين  گرگان  کنند  اين  گوسفندان  را شباني
تا  به  کي  اين  ناکسان  باشند  بر  ما حکمرانان
تا کي اين دزدان کنند اين بي‌کسان را پاسباني
تا   به   کي  بر  ما  جفا  باشد  جفاي  انگليسي
آن که درظلم و ستم فرداست و او را نيست ثا ني
آن  که  از  حرصش  نصيب  عالمي  شد تنگدستي
آن  که  بر  آيات  حق  رفت  از  خطايش آن چه داني
خوار  کن  شاها  تو  او را در جهان تا صبح محشر
آن   که   مي‌زد  در  بسيط  ارض  کوس  کامراني
تا   بدانند   از   خداوند   جهان   اين   دادخواهي
تا   ببينند   از   شه   اسلاميان  اين  حکمراني

تا  ز  فرط  گل  شود  شاها زمين چون طرف گلشن
تا   ز   فيض  فرودين  گردد  جهاني  چون  جناني
بگذرد   بر   دوستانت   هر   خزاني  چون  بهاري
رو   کند   بر  دشمنانت  هر  بهاري  چون  خزاني*

*برگرفته شده از ديوان امام خمينی (ره)

خيلی جالبه برای سرچ شعر کلمات «نجات» و «باران» را زدم، دقيقا اولين شعری که بهم داد وصف حضرت وليعصر (عج) بود .

  
نویسنده : نگاه ; ساعت ۱۱:٠٠ ‎ب.ظ روز پنجشنبه ٩ مهر ۱۳۸۳