دلم گرفته ...

 

 دلم می خواد به جای همه ی اون هموطنهام ...همه ی اونهايی که اونقدر غم دارند که نميدونند به کدومش بايد فکر کنند ...به جای همه ی اونهايی که هنوز تو بهت اند...به جای همـــــشون گريه کنم ... يعنی اين تنها کاری است که ميتونم بکنم ؟


« رّبنا افرغ علينا صبرا  و ثبت اقدامنا ...»

 

  
نویسنده : نگاه ; ساعت ٦:٥۸ ‎ب.ظ روز شنبه ٦ دی ۱۳۸٢