تموم شد!

دلم سخت گرفته ...هنوز تو شوکم . باورم نميشه ...واقعا نميدونم چی بگم . ديشب خسته با خبری به خواب رفتم که برام بيشتر به نظر کابوس مياومد. به خودم دلداری دادم که هنوز تا صبح وقت بسياره .صبح با صدای ويندوز کامپيوتر برای نماز بيدار شدم .جرات اينکه برم نتايج را ببينم نداشتم. نمازم را خوندم . بغض سختی گلوم را گرفته بود...از خدا خواستم که هر چی که صلاح اين مردم و مملکت ميدونه همون بشه . اينکه نخواهد اين ملت زجر بکشن .نخواهد دوباره روی جنگ را ببينند... رفتم کنار کامپيوتر. يه نگاهی به بابا انداختم ، 
- بايد تسليت بگم؟
سرش را به علامت تاکيد تکان داد. سرم داشت گيج ميرفت. يه چيزی تو تموم وجودم ميخواست بهم دلداری بده که هنوز خوابی . برو بخواب و بيدار شو ...مطمئنا اين يه کابوسه ! نتايج را نگاه کردم : تفاوت زياده ! اما نوشته نتايج غير رسمی ... باز رفتم خوابيدم با اين اميد که وقتی بيدار ميشم نتايج رسمی چيز ديگه ای باشه ! ديگه اصلا دلم نميخواست از خواب بيدار شم ... حس خيلی بدی است ... «يورو نيوز» هم خبر را رفت . واقعا تموم شد . از اينکه اين مدت نتونستم با خيلی ها حرف بزنم ...از اين که نتونستم اون طور که بايد برای دوستهام يه سری مسايل را توضيح بدهم احساس گناه ميکردم .همش تقصير اين امتحانات لعنتی بود ! خيلی دوست داشتم مشاهداتم را در انتخابات قبلی برای همه بگم. بگم که چه طور يه عده منافق آدم کش پشت درهای سفارت جمع شده بودند و هر کسی که برای رای دادن مياومد هو ميکردند. بگم که تمام شعارهاشون رو به هاشمی بود چون ميدونستند که احتمالا فقط اگه اون بياد نظام پايدار ميمونه و کشور دچار ثبات ميشه، ايران ميتونه پيشرفت کنه و در حقيقت اونها مغموم ميشن چون ديگه راه برگشتی به ايران نخواهند داشت.در غير اين صورت باز ملت بايد شاهد دعواهای جناحی باشند. بگم که من هم مثل همه ميدونم که هاشمی معصوم نيست و مثل همه ی ما آدمه و انسان هم جايزالخطا . وقتی من اون آدم کش ها را ديدم که اين طور راحت به ايرانی هايی که قصد داشتند در سرنوشت کشورشون سهمی داشته باشند توهين ميکردند آرزو کردم که هر کی رئيس جمهور ميشه کمک به ثبات کشور کنه.يه جورهايی دور از هرج و مرج و کشمکش بين چپ و راست... يه کشور قدرتمند تحويلمون بده به طوری که دول اروپايی به خودشون اجازه ندهند که به هر بی سر و پا و آدمکشی اجازه ی تظاهرات رو به روی سفارت خونه هامون اون هم روز رای گيری بدهند ! دوست داشتم بگم که  من باور دارم که احمدی نژاد خودش آدم خوبی است اما افکار و رفتار يه عده از مقتدرترين حاميانش ميتونه بعدا دردسر به وجود بياره ... آره دلم ميخواست بگم... بگم... بگم... 

خودم را دلداری ميدهم :

چه فايده ؟ حالا گفته بودی؟ اين همه آدم گفتند! مگه فرقی هم ميتونست بکنه . مشکلات جامعه ی ما خيلی گنده تر از اونه که تو با حرف زدن بتونی کاری بکنی ...اون هم تو !

به هر حال سرنوشت و تقدير اينه ! شايد اون قدر ها هم بد نباشه !

ياد صحبتهايی که ديروز با يکی از دوستام داشتم می افتم:
همه ی حرفش فقر بود. بهش ميگفتم در اين جامعه کسی با حرف نميتونه جلوی فقر و فساد را بگيره . بايد کار ساخت . بايد سرمايه وارد مملکت کرد.بهش گفتم ايران ۲۵ ساله که با دنيا قهر کرده (يا باهاش قهر کردند) تازه الان چند وقتی است که همه چيز داره فرق ميکنه ...درسته روی پای خودمون ايستاديم و اين نتيجهء مثبت هم داشته . اما منفيهاش خيلی بيشتر بوده! ما کلی نسبت به همه جا عقب افتاديم چون فقط تو دنيا خودمون را ديديم و به بقيه مرگ فرستاديم!! با همين قهر کردن از دنيا هر چی کشور پيزوری بود کنارمون جون گرفت و هر چی که ما داشتيم به نام خودشون ثبت کردند. تاريخمون، دانشمندهامون، خليجمون ...همه و همه داره به نام ديگران ثبت ميشه چرا ؟ تازه داشتيم با دنيای اطرافمون آشتی ميکرديم ! تازه داشتيم سری تو سرها در می‌آورديم ... .
ياد امتحان ديروزم می‌افتم . استاده وقتی فهميد ايرانی ام بهم گفت پس زبانت عربی است ! خيلی سعی کردم خودم را کنترل کنم و جوری بهش جواب ندهم که بفهمه منطورم اينه که استاد خيلی خنگی ! با خودم فکر کردم تقصيری هم ندارند. مگه اين نسل اروپا چه قدر از ايران ميدونند؟ فقط اونهايی که يه سنی ازشون گذشته خوب ايران و فرهنگ و شهرهاش و زبانش را ...ميشناسند . الان اگه خيلی بدونند فقط محور شرارتش را ميشناسند!

 دنيای امروز، دنيای ارتباطات است. اون وقت ما رئيس جمهوری را انتخاب کرديم که ادعا ميکنه هيچ دليلی برای رابطه با هيچ کشوری وجود نداره ! يعنی واقعا اين طرز فکرشه ؟ خدا کنه که اين حرف هم شايعه باشه !

- مطلبی که در مورد حضور زنان در کابينه گفته را به ياد می آرم . اون قدر در اون لحظه ای که اون مطلب را ميخوندم از اون طنز مسخره که تا ۴ تا جا داره حالم به هم خورده بود که ميدونم اگه به جای کامپيوتر خود روزنامه در دستم بود ريز ريزش کرده بودم از حرص! و حالا امروز ...
باز به خودم دلداری ميدم: تو اشتباه درک کردی ...خوب همه که طبع طنز ندارند. بنده خدا مزاح کرده ...به دل نگير !!

- ياد انتخابات دوره ی قبل ميافتم. چه قدر به نظرم خاتمی بزرگ اومد وقتی ديدم شمخانی که در جريان انتخابات، جلوی خاتمی ايستاده بود بعد از انتخابات دوباره وزير دفاع دولتش شد! به نظرم کمالِ کمال گرايی اومد که يه نفر را به خاطر تواناييش برای خدمت به مردم انتخاب کرده حتی اگه انديشه اش با اون که رئيس دولت است يکی نباشه! 
بی اختيار ياد حرفهای رئيس جمهور جديد ميافتم با اين مضمون که مديرانی که مثل من فکر نميکنند عذرشون خواسته خواهد شد ...

دلداری: همه جای دنيا همين طوريه ! حالا اين بابا صادقانه اومده مواضعش را گفته ! بده يه سياستمدار نظرش را صادقانه بگه؟ اين تازه خيلی هم خوبه که اين قدر صادق است !

  هميشه هر وقت خواسته ای داشتم و بهش نرسيدم يه چيزی بهم قوت قلب و اطمينان داده: اينکه من در هر حال خدا را فراموش نکرده ام و اون هم من را فراموش نکرده و نميکنه. من مطمئنم که خدا مردم ايران را فراموش نميکنه ...با اينکه به شخصه نفعی برای ملت با اين انتخاب نميبينم اما خودم را دلداری ميدهم که بايد به آينده اميدوار بود .بايد اميدوار بود و از خدا خواست که ريشه ی فقر و جهل را در اين مملکت بسوزونه!

آمين! 

-----------------
بعد از تحرير :
چه قدر زود آدم به همه چيز عادت ميکنه! ديگه اون احساس صبح را ندارم ! بر عکس ...با ديدن اخبار تلويزيونهای اينجا يه جورهايی از اين انتخاب خوشم هم اومده .آخه اين غربی ها خيلی وحشت کردند! بدم نيست ! حس قدرت به آدم دست ميده ! ببينيم آينده چی میشه ...اون موقع راحت تر ميشه قضاوت کرد. 

 بعد از تحرير ۲:
اين نوشته ها به نظرم جالب اومدن :
۱-من اين انتخابات را يکی آزاد ترين و رقابتی ترين انتخابات ايران در سال های اخير می دانم. چرا که در اين انتخابات از همه افراد معتقد به قانون اساسی از راست ترين راست ها تا چپ ترين چپ ها حضور داشتند...

۲-آقاي احمدي نژاد! هش دار! مبادا اميد مردمي كه به تو اميد بسته‌اند را نااميد كني. مبادا از مقام «رابين هود اسلامي» به «يوگي» تنزل پيدا كني كه تنها «دوستان»ات را سوار سفينه كني و ديگر هيچ. تو نه ادعاي دموكراسي داشتي، نه ادعاي توسعه و نه پرداخت ماهانه پنجاه هزار تومان. آنها هم نه به قيافه تو رأي دادند و نه طرز صحبت كردنت و نه به زيبايي كت و شلوارت و نه به خنده‌ها و اداهايت. تو از خدمت به مردم گفتي و رسيدگي به حال محرومين و مبارزه با فساد اقتصادي؛ و 17 ميليون نفر به تو اميد بستند.اين جماعت من و امثال من نيستند که ...

/ 10 نظر / 13 بازدید
محبوبه(پ)

سلام. نگاه خوبم. خوشحالم که امتحانات شما تمام شد. در مورد انتخابات هم باید بگویم ما که در ایران هستیم پیش بینی چنین چیزی رامی کردیم... به هر حال امیدواریم که رئیس جمهور جدید گره از مشکلات مردم ایران باز کنند. ان شاالله. خودم را در حدی نمی بینم که در این زمینه بیش از این نظری بدهم... در مورد استادتان جالب است چرا فکر می کنند زبان ایرانی ها عربی است؟ عجیب است! قربان شما.

ئه سرین

میدونی! هی دارم از صبح به خودم میگم خدا کنه تبلیغات منفی بوده باشه. خدا کنه...ولی شواهد یه جوراییه...

azhdari

سلام نگاه مهربان وزيبا: نگرا ن نباش ملتی که جوانهايش به انديشيدن راه تافته اند راه خودرا خواهند يافت ...... عمر شب کوتاست شما روز را خواهيد آورد ....... آنکه میگوفت قلم هارا بشکنيد ؟،آنکه حکم قتل دگر انديشانرا در هرجای دنیا ميداد آکنون کجاست؟ نتر سيد خدا باشماست..... احکام بد توسط هرکس که بوده محکوم کنيد..... اگر قرار است خدا آیتی ازخودش روی زمين داشته باشد آن آيت همه مخلوقاتش است نه آنکه خودش ادعاميکند....

Saeed

سلام. از کامنت شما ممونم. مطلب شما رو هم آفلاين می خونم. موفق باشيد.

maryam

مشرق خيال من روز خويش را با آفتاب روي تو كز مشرق خيال دميده‌ست آغاز ميكنم من با تو مي‌نويسم و مي‌خوانم وز شوق اين محال: ـ كه دستم به دست توست… من با جايي راه رفتن ، پرواز مي‌كنم آن لحظه‌ها كه مات در انزواي خويش يا در ميان جمع خاموش مي‌نشينم، موسيقي نگاه تو را گوش مي‌كنم گاهي يمان مردم ، در ازدحام شهر غير از تو هر چه هست فراموش مي‌كنم…

محسن

ترکيب غمنامه‌ی اول نوشته و پی‌نوشت ها دقیقا شد همان احساس هایی که به من هم دست داده بود. خب، ما هم هنوز دلداری می‌دهیم. دل خوش کرده ایم به این که معمولا کسانی که انتخاب می‌شوند وعده هایشان را عملی نمی‌کنند. و برای هزارمین بار به ارزش خاتمی پی برده ایم. و می دانیم که هیچ کس او نبوده و نخواهد شد. در ضمن، خیلی خیلی جالب بود این عبارتتان، اگرچه حتما سهوی بود ولی زیبا بود. "کشور دچار ثبات میشه"! راستی که ثبات هم از آن چیزهایی است که ما گاهی ناخواسته دچارش می‌شویم!

زينت

سلام به نگاه عزيزم / اميد خوب باشيد وامتحانات را تمام كرده باشيد وسالم وسلامت ازاين چاه برون شده باشيد من تازه ميروم داخل اين چاه عميق/ازهمين حالا دلم دق كرده / خوب جانم قشنگ نوشتی / برای محبتت سپاسگزارم / شاد باشی وبهارين كه استی / زينت

جناب کارگردان

سلام . در مورد برنامه های تلويزيون حقيقتش من متوجه نشدم شما در انگليس هستيد يا فرانسه اگر چه فرق نميکند و برنامه های ماهواره خيلی بهترند . ولی برای نمونه همين ديشب هم يکی ديگر از همان سريالهای عروسی محور را اينجا پخش کردند . در مورد نگرانی شما هم بنده اولش همين نگرانی را داشتم . ظاهرا شما به خاطر شنيدن يک سری « حرف» نگران شده ايد .پيشنهاد ميکنم پيش از شنيدن تکرار و ادامه آن حرفها از همان منابع ، ابتدا قدری هم به « حرف» های خود اين بنده خدا هم گوش بديد ، شايد نگرانی شما هم مثل ما تا حدودی برطرف شد .

خاطراتچی

همسايه گرامی از اينکه بعد از مدتی نوشتن را شروع کردی خوشحالم و متشکر که به من سر زدی. گمان کنم الان ديگه وقت همدلی همفکری و تلاش برای ساختن ايرانی هرچه ابادتر باشه. ضمنا منظور من از عامه مردم مردم اروپا بود نه ايران و منظور تاثیر رفتار ما بر طرز تلقی عامه مردم اروپا( و نه سياست مدارانشان) بود .

Sael

سلام. حتما تا حالا مطلب ارساليم رو خوندين. منتظر نظر شما هستم.