عرض تسليت

يادم مياد وقتی مدينه بودم به همراه خيلی ديگه از خانمها در اون ساعتی که به ما خانم‌ها اجازه داده ميشد که وارد قسمت اصلی مسجد النبی بشيم در کنار ضريح در قسمتی که ميگفتند خانه ی حضرت فاطمه(س) و علی(ع) بوده می ايستاديم و زيارت حضرت زهرا را ميخوانديم . نميدونم چه دليلی داشت که شرطه های عرب با اون پوشيه هاشون از خوندن زيارت نامه حضرت زهرا خوششون نمی اومد. دائما خانمه داد ميزد اينجا فاطمه نيست، فاطمه در بقيع است. بعد هم يکی يکی همه را هول ميداد تا از اون قسمت دور بشوند. همه مقاومت ميکردند و ادامه ميدادند:

السلام عليک يا بنت رسول الله، السلام عليک يا بنت نبی الله، السلام عليک يا بنت حبيب الله، السلام عليک يا بنت خليل الله، السلام عليک يا بنت صفی الله...

داد و بيدادهای خانمه بالا گرفت. ناگهان يکی از وسط جمعيت داد زد صلوات و همه ی خانمها با صدای بلند بر محمد و آلش صلوات و درود فرستادند.نميدونم چرا ولی به نظر رسيد يه دفعه شرطه ها وحشت کردند. چند نفر ديگه هم اومدند کمکش و همه را متفرق کردند.البته برای مدتی. باز چند دقيقه بعد مسلم همه جمع ميشدند و زيارت خوندنشون را شروع ميکردند. هيچ وقت نفهميدم اين زيارت خوندن ما چه ضرری به اون‌ها ميزد. به فرض که مقبره زهرا (س) در بقيع باشه. دوست داشتم عربی ميدونستم و بهش ميگفتم : خانم! نميدونی ما زن‌ها را در بقيع راه نميدهند؟ بگذار به همين روايت دل خوش کنيم و همين اندک زمانی که اجازه داريم در کنار اين ضريح باشيم زيارتمون را بخوانيم. نميدونم شايد از اينکه در کنار مقبره خليفه خالی از جمعيت بود و دو سر ضريح شلوغ، ما را متفرق ميکردند!

سايتها و لينکهای مذهبی ای که به نظر من خيلی مفيد هستند:

سايت تبيان

شيا سرچ جستجو گر پايگاه‌های شيعی

آل البيت (اين سايت به خيلی از زبانهای دنياست . قسمت فرانسه اش که خيلی کامل بودو خيلی به درد من ميخورد.)

اين هم قسمتی از سايت آقای قرائتی است که به نظرم خيلی با زبان ساده و قابل فهم قرآن را تفسير کرده تفسير نور 

التماس دعا.

/ 6 نظر / 14 بازدید
شرتو

حق با شماست لينک‌ها بهتره در صفحه جديد باز بشه. ولی من تنبلم :) شما کليک راست کنيد و open in new page انتخاب کنيد تا مجبور نباشيد بک بزنيد :) ممنون از نظرت.

یاد

سلام.از محبتتون ممنون، شما هیچوقت بی وفا نبودید منهم همينجام پشت اين پنجرها(ياامروزی تر ويندوزها) ومطالبتون را دنبال می کردم .روحی لطيف وپاک آميخته به ايمان وعشق دراین هوای دود آلوده متعفن بی هویتی و پوچی یعنی گل سرخی در کویر وچشمه آبی در برهوت.کنم

خاطراتچی

راست گفتی اولها حس غربت بيشتر اذيت می کرد و حالا کمی عادی شده ولی بهر حال عصرهای يکشنبه باز هم رل عصرهای جمعه رو بازی می کنند

اکرم

سلام دوست خوبم. در مورد هاپوتی سوال کرديد هاپوتی اولين کلمه ای که پسرم گفت در حالیکه من بهش یاد نداده بودم.....وقتی برای اولين بار هواپيما رو ديد با هيجان داد زد هاپوتی......همین.